زوکر برگ و استیو جابز به همراه دیگر بزرگان


دنیای تکنولوژی در دیدار شام با اوباما!